Savana Grown

AgroFair wil samen met de Stichting Taste een nieuw en onderscheidend concept introduceren in de detailhandel en de voedselvoorziening voor tropisch fruit genaamd Savana Grown. Dit fruit voldoet, naast het Fairtrade- en biologisch keurmerk, ook aan vier additionele punten op het gebied van duurzaamheidscriteria: biodiversiteit, kwetsbare ecosystemen, tegengaan van oprukkende verwoestijning en het nastreven van zelfredzaamheid van de betrokken telers.

AgroFair is in het speelveld van duurzaam gecertificeerd tropisch fruit de grootste onafhankelijke importeur. De grootste aandeelhouder van AgroFair is de boerencoöperatie die het fruit teelt. AgroFair wil samen met de Stichting Taste een duurzaamheidinnovatie binnen de gehele tropisch fruitsector realiseren. Dit doel willen zij bereiken door de introductie van een nieuw en onderscheidend concept in de detailhandel en de voedselvoorziening voor tropisch fruit genaamd: Savana Grown.

Dit fruit voldoet, naast het Fairtrade en biologisch keurmerk, ook aan vier additionele punten op het gebied van duurzaamheidcriteria:

1.) behoud van biodiversiteit,
2.) duurzaam gebruik van kwetsbare ecosystemen (bijvoorbeeld gebieden met geringe regenval),
3.) tegengaan van oprukkende verwoestijning,
4.) het nastreven van zelfredzaamheid (empowerment) van de betrokken telers.

Daarmee wordt ingespeeld op het gegeven dat de consumenten en de detailhandel steeds meer belang hechten aan de reductie van de effecten van hun consumptiegedrag op het milieu. Het conceptidee voor Savana Grown is inmiddels ontwikkeld en er wordt nu getoetst of het concept haalbaar is aan zowel telerskant als aan de verkoopkant. Hierna zal een test in een aantal supermarktketens volgen. 

Waarom goedgekeurd?
AgroFair is één van de aanjagers binnen de duurzame fruitsector. Tot nu toe zijn al goede resultaten bereikt met bananen. Daarnaast geeft de pilot de mogelijkheid op de consumentenmarkt versneld een doorbraak voor ander duurzaam tropisch fruit te realiseren. Het is de bedoeling dat de module ook op andere fruitsoorten kan worden toegepast.

Indieners
AgroFair Benelux b.v. en Stichting Taste
http://www.agrofair.nl/ en http://www.fairtaste.nl/

Gerelateerde thema's: Eerlijke handel, Biodiversiteit